NDT Danswaaier

Rekenen, taal, aardrijkskunde, wat valt er een hoop te leren op school. Af en toe heb je ook een dansles; daarvan leer je ook een heleboel. Bijvoorbeeld over samenwerken, luisteren naar elkaar, verschillende talen en culturen. Dat is weer eens iets heel anders dan achter je bureau rekensommen maken!

Uitgaande van de thema’s ‘Kijk mij dansen’ (onderbouw), ‘Danstalen’ (middenbouw) en ‘Wereldoriëntatie’ (bovenbouw) maken leerlingen met deze lessenreeks kennis met de domeinen; zelf dansen, creëren, beschouwen en presenteren. De lessenreeks vindt aansluiting bij de leerdoelen uit het primair onderwijs en de ontwikkelingsstadia van het kind in de verschillende leerjaren/bouwen.

Praktische informatie

  • Danswaaier is een lessenreeks voor groep 1 t/m 8. Er is een apart traject voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
  • De lessenreeks duurt minimaal drie en maximaal vijf lessen van 60 minuten en is op te nemen per bouw of per leerjaar. De afsluiting is een presentatie.
  • De kosten voor een lessenreeks zijn € 60 per les (bij afname van meer dan drie lessen €55 per les)
  • De lessenreeks kan van september t/m juni afgenomen worden. De data waarop de lessenreeks plaatsvindt worden in onderling overleg afgesproken.
  • De lessenreeks vindt plaats op school. Er moet een ruime en schone ruimte beschikbaar zijn met tv, dvd-speler en mogelijkheden om audio af te spelen.

Vragen?

Neem contact op met de afdeling Talentontwikkeling en Educatie via onderwijs(at)ndt.nl of 070 - 88 00 144.