Scholen

Activiteiten Primair Onderwijs

Voor leerlingen uit het primair onderwijs is een combinatie van activiteiten samengesteld waarbij moderne dans en NDT centraal staan. Het doel is om de leerling bij alle activiteiten in aanraking te laten komen met de kunstvorm dans. Het uitgangspunt hierbij is: dans niet alleen ervaren door ernaar te kijken en erover te praten, maar ook door zelf te bewegen en dans te maken.

Meer informatie

Activiteiten Voortgezet Onderwijs

NDT is een creërend gezelschap. Dit is het uitgangspunt voor ons educatieprogramma. De activiteiten die wij aanbieden voor het voortgezet onderwijs gaan daarom niet alleen over het kijken naar dans, en hoe je eigen ideeën kan omzetten in beweging.

Meer informatie

Meer informatie?

Alle educatieve activiteiten van NDT worden verzorgd door de afdeling Talentontwikkeling & Educatie. De activiteiten zijn ook geschikt voor speciaal onderwijs. In onderling overleg staan wij open voor nieuwe ideeën of suggesties.

Voor vragen of opmerkingen, vind hier onze contactgegevens.