Privacy statement

Privacy statement

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in NDT. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw privacy om te gaan. In deze privacyverklaring informeren we u hierover.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Het kan gaan om de volgende producten/diensten:

• bezoek van een voorstelling
• educatieve- of talentontwikkelingsactiviteiten en/of workshops,
• nieuwsbrief
• donateurschap
• onze website en webshop
• sociale platforms waarop NDT actief is
• bezoekersonderzoek

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres, bestede bedrag en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn voor:

Onze dienstverlening
Om een overeenkomst te sluiten voor een ander product of dienst en de uitvoering van deze overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld: deelname workshop, aankoop webshop, contactformulieren website.

Marketingdoeleinden
Om u te kunnen informeren over de evenementen van NDT en haar (andere) producten en diensten en om deze informatie op uw interesse en voorkeur te kunnen af te stemmen. Bijvoorbeeld: voor de digitale nieuwsbrief, bij de aankoop van een ticket en acties.

Het kan zijn dat u na het bezoeken van een van onze voorstellingen gebeld wordt door telefoonnummer 088-7303102. Als u ons liever niet te woord staat, kunt u zich per e-mail afmelden door een bericht met uw naam en telefoonnummer naar support@ndt.nl te sturen.

Gebruik website
Om u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken, het bezoek van de website te analyseren, voor het gebruik van social media netwerken en voor marketingdoeleinden. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna);

Donateursschap
Als donateur registreren en verwerken wij uw persoonsgegevens voor een correcte administratieve verwerking en om u te voorzien van relevante informatie over het donateurschap. Ten behoeve van marketingdoeleinden kan NDT uw persoonsgegevens ook aanvullen met openbare informatie, die over u beschikbaar is. Wanneer u bezwaar hiertegen heeft, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Marktonderzoek
Om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Wet- en regelinggeving
Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving;

Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, bestaan verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Wordt mijn klantprofiel verrijkt?

Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens verrijken met andere gegevens. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Dit doen wij op de volgende manieren:

Wij kunnen informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

Wanneer u bezwaar hiertegen heeft, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

NDT schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals drukkerijen, uitgeverijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft NDT de contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens zorgvuldig worden verwerkt.

Samenwerking The Hague & Partners
De verwerking van persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens gebruiken we voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vindt u hier en meer over deze verwerking leest u in de privacyverklaring van The Hague & Partners.

NDT deelt verder geen persoonsgegevens met de derde partijen.

Een theater heeft mijn persoonsgegevens met NDT gedeeld?
NDT verkoopt zelf geen toegangsbewijzen voor voorstellingen. NDT heeft afspraken met enkele theaters (en speellocaties) in binnen- en buitenland, waarbij het betreffende theater de persoonsgegevens deelt met NDT. We verzamelen en registreren de door u bij aankoop of anderszins verstrekte persoonsgegevens en gebruiken deze data om de dienst te kunnen uitvoeren of u te informeren over (toekomstige) voorstellingen. U kunt hiertegen bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende theaters. NDT stuurt u, na ontvangst van uw persoonsgegevens een e-mailbericht ter kennisgeving. Het bericht bevat nogmaals de mogelijkheid van bezwaar tegen opname in het databestand van NDT.

Welke bewaartermijn hanteren wij?

NDT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.
NDT hanteert een maximale bewaartermijn van vijf jaar ten aanzien van de persoonsgegevens van niet-actieve natuurlijke personen. Onder niet-actieve natuurlijke personen wordt verstaan, personen die in die periode geen gebruik hebben gemaakt van de diensten van NDT.
Na het verstrijken van de bezwaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen/ Voorafgaand aan de verwijdering stuurt NDT u een mail ter kennisgeving. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat is ons cookiebeleid?

Aan de hand van cookies kunt u op onze website worden herkend als u deze of andere websites (opnieuw)bezoekt. Wij gebruiken:

Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies.

Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.
Social Media Plugins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Twitter, Facebook en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, Facebook en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter , Facebook en Google.

Marketing cookies
De adverteerders van NDT gebruiken cookies om advertenties te plaatsen op websites van derden, die voor interessant kunnen zijn. Als u bijvoorbeeld op onze website een voorstelling bekijkt, kan het gebeuren dat uw op een andere website die u bezoekt, advertenties voor dezelfde of soortgelijke voorstellingen te zien krijgt.
NDT werkt daarnaast met Facebook voor Facebook Ads – Meer informatie en TikTok – Meer informatie.
Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van deze marketing cookies via onze cookie wall.

Andere websites
Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Cookies Digitaal Theater

Om gebruik te kunnen maken van ons Digitaal Theater, is het nodig om de cookies te accepteren. Het gaan om de volgende cookies:

Functionele cookies
Een cookie die jouw instellingen in Digitaal Theater bewaart en een cookie van Mux, zodat je de video kan afspelen of stream kan afspelen.

Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij Digitaal Theater kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics 4.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt een dergelijke vragen of verzoek richten aan de klantenservice: info@ndt.nl.
Direct afmelden voor de NDT E-mail update kan hier ook.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens

Nederlands Dans Theater
Turfhaven 9
2511 DK Den Haag
Telefoon: +31 (0) 70 88 00 100

info@ndt.nl

Laatste update: 24 april 2023

laden...