NDT Lessenreeks

Met de lessenreeks van Nederlands Dans Theater worden leerlingen tijdens een reeks van vijf lessen meegenomen op een ontdekkingstocht door moderne dans en danstheater. De lessen voor groep één t/m vier zijn gericht op het ervaren van dans in de rol van danser. De lessen voor groep vijf t/m acht zijn gericht op het creëren van dans in de rol van dansmaker. 
 
In iedere dansles ontdekken en ervaren de leerlingen nieuwe facetten van moderne dans als kunstvorm. Daarbij hoort het uitvoeren en eigen maken van dans, het creëren van dans, het vormgeven van verbeelding en fantasie en het presenteren van dans.  De reeks stimuleert de leerlingen om met een open houding en een vrij bewegend lichaam in de wereld te staan. 

Praktische informatie 

  • NDT Lessenreeks is een lessenserie voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Voor iedere groep is een apart traject. 
  • De lessenreeks vindt plaats op school. Er moet een ruime en schone ruimte beschikbaar zijn met mogelijkheid tot het aansluiten van audio en een laptop. 
  • Een reeks duurt minimaal drie en maximaal vijf lessen van 60 minuten. De afsluitende les is een presentatie voor ouders of medeleerlingen. 
  • De lessenreeks kan van september t/m juni worden afgenomen.  
  • De data waarop de lessenreeks plaatsvindt worden in onderling overleg afgesproken. De kosten voor een lessenreeks bedragen €325 (€65,- per les). Een reeks duurt standaard vijf lessen. Indien de school dit wenst kan er eventueel een kortere reeks worden aangeboden.

Aanmelden

Voor het aanmelden, of bij vragen en/of opmerkingen, kun je contact met ons opnemen.
Dit kun je doen door:

  • te mailen naar onderwijs@ndt.nl
  • te bellen naar +3170 88 00 144 (tijdens kantooruren).