Danswaaier

Rekenen, taal, aardrijkskunde… Wat valt er een hoop te leren op school! Met Danswaaier heb je af en toe heb je ook een dansles; daarvan leer je ook een heleboel. Bijvoorbeeld over samenwerken, luisteren naar elkaar, verschillende talen en culturen. Dat is weer eens iets heel anders dan achter je bureau rekensommen maken!

Uitgaande van de thema’s ‘Kijk mij dansen’ (onderbouw), ‘Danstalen’ (middenbouw) en ‘Wereldoriëntatie’ (bovenbouw) maken leerlingen middels de lessenreeks Danswaaier kennis met de domeinen zelf dansen, creëren, beschouwen en presenteren. De lessenreeks vindt aansluiting bij de leerdoelen uit het primair onderwijs en bij de ontwikkelingsstadia van het kind in de verschillende leerjaren.

Praktische informatie
Danswaaier is een lessenreeks voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Er zijn verschillende trajecten voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De lessenreeks vindt plaats op school. Er moet een ruime en schone ruimte beschikbaar zijn met mogelijkheid tot het aansluiten van audio en een laptop. Een lessenreeks duurt minimaal drie en maximaal vijf lessen van 60 minuten en is op te nemen voor de onder-, midden- of bovenbouw of per leerjaar. De afsluiting is een presentatie.

De leerkrachten van de groepen 3 waren erg positief over Danswaaier. De leerlingen hebben veel geleerd en actief mee kunnen doen. De betrokkenheid was groot en de docent was goed in staat de kinderen te boeien.

Marco van Veen
docent aan de Oranjerie

Danswaaier in het schooljaar 2022/2023

De lessenreeks kan van september t/m juni worden afgenomen. De data waarop de lessenreeks plaatsvindt, worden in onderling overleg afgesproken. De kosten voor een lessenreeks bedragen €325 (€65,- per les). Een reeks duurt standaard vijf lessen. Indien de school dit wenst kan er eventueel een kortere reeks worden aangeboden. Scholen krijgen een korting van 10% als ze met drie klassen of meer inschrijven.

Inschrijven