Wij zien de danser in iedereen die met ons meedoet!

Wij zien de danser in iedereen die met ons meedoet!

Dossier | Cultuureducatie

Al sinds de beginjaren is bij NDT vernieuwing de enige constante geweest. Met de komst van Emily Molnar bewandelt Nederlands Dans Theater (NDT) nieuwe paden in het creëren van het dansgezelschap van de toekomst. Met een nieuw tijdperk, nieuw leiderschap en een nieuw gebouw worden daarom ook nieuwe vragen gesteld over wat dans betekent: waarom dansen we eigenlijk? De creatie en presentatie van (nieuw) werk spelen daarin een grote rol, maar onder Molnars leiderschap krijgt educatie  tevens een meer centrale plek. Sinds augustus 2020 leidt Eva Monen de afdeling Talentontwikkeling & Educatie, die in nauwe samenwerking met haar team een nieuwe visie op het belang, de vorm en de diversiteit van danseducatie ontwikkelt waarin verbeelding in dans centraal staat. In dit stuk krijgt u meer inzicht in de visie en doelen die deze ambitieuze afdeling binnen NDT bewerkstelligt.

Wat doen we?

Bij NDT ontwikkelen we educatieprojecten waarin de verbeelding in en beleving van dans centraal staat. Als cultuureducatiemakers creëren wij voor iedere doelgroep een aanpak die past bij hun belevingswereld, ze uitdaagt, inspireert en een relatie legt met het werk van de dansers en choreografen van NDT. De zeggingskracht van het menselijk lichaam vormt hierin het vertrekpunt als belangrijkste instrument voor creatie. In lijn met NDT’s interdisciplinaire aanpak vindt dit vaak plaats in samenwerking met musici, audiovisuele en beeldende kunstenaars.

Een voorbeeld is het buitenschoolse cultuureducatie programma Uitblinkers!. Hierin krijgen kinderen de kans om door verbeelding in dans en het ontwerpen van een eigen decor of kostuums hun eigen creatieve kracht te ontdekken. De focus ligt hierbij niet op de vorm of op een concreet resultaat, maar belicht welke kanten de kinderen op willen en kunnen groeien. Hierdoor ontdekken ze de waarde van zichzelf en elkaar en worden ze bewust van hun eigen kunnen.

Een ander voorbeeld is de typische CKV klas waarbij de jongeren vaak met een bepaald vooroordeel de workshop beginnen, langzaam ontdooien tijdens de activiteit, en ervaren dat hun inbreng er ook toe doet. Regelmatig zagen we ze daarna stiekem de tranen wegvegen tijdens de voorstelling van die avond.

In de kern richten wij ons op het ontwikkelen van culturele competenties bij al onze deelnemers. Bij kinderen en jongeren in het onderwijs, dansliefhebbers en dansstudenten die zich willen bekwamen in dans en bij groepen mensen die nog niet eerder met danskunst in aanraking kwamen.

Onze workshops, cursussen en projecten richten zich op dans als creatief medium en vragen verbeeldingsvermogen en dansplezier van de deelnemers, vaak gerelateerd aan een specifieke voorstelling.

Zoals bijvoorbeeld in de NDT-educatie apps die speciaal zijn ontwikkeld voor leerkrachten en kinderen van het basisonderwijs groepen 3 en 4 en groepen 5 en 6.  De apps zijn gebaseerd op geselecteerde werken uit het NDT repertoire: Parade van Crystal Pite, en Dreamplay van Johan Inger, en leren kinderen zelf dans creëren via het smartboard  in hun eigen klaslokaal.

In groepen samen bewegen geeft een gevoel van erbij horen, creëert energie tussen mensen en het zorgt daarmee voor een gevoel van geluk en veiligheid.

Bij Talentontwikkeling & Educatie leggen wij altijd een verbinding met het actuele dansrepertoire van NDT, de choreografen en de rijke traditie van het gezelschap, maar ook met de dansers van NDT 1 en NDT 2, de mensen van de techniek, de audiovisuele afdeling en het kostuumatelier.

In educatie-activiteiten verdiepen we de ervaring van het publiek, tijdens de inleidingen bij  onze dansvoorstellingen. Of tijdens de online Open Studio masterclasses rondom de livestream voorstellingen waarin (aankomende) dansprofessionals van over de hele wereld samen bewegingsfragmenten van het actuele dansrepertoire leren onder leiding van NDT dansers en in gesprek gaan over het vak.  In al onze activiteiten zorgen we voor een oprechte en betekenisvolle connectie tussen het repertoire en degene die het op dat moment ziet en ervaart.

NDT 1-danser Luca Tessarini tijdens een online editie van NDT Open Studio. Foto: Sacha Grootjans
Dans verbindt

Dans heeft de bijzondere kracht om mensen met elkaar te verbinden. Niet voor niets dansen mensen overal ter wereld ter viering van hun onderlinge verbondenheid! In groepen samen bewegen geeft een gevoel van erbij horen, creëert energie tussen mensen en het zorgt daarmee voor een gevoel van geluk en veiligheid. Een prachtig voorbeeld hiervan was de groep volwassenen tijdens een kennismakingsworkshop in onze studio’s, die via contactimprovisatie zoals de stijl van associate choreograaf Crystal Pite, als één organisme samen leerde bewegen.

Een workshop in AZC de Bazaar. Foto: Sacha Grootjans.

Juist deze onderlinge verbondenheid in het samen doen en maken van dans, zien wij als een krachtig medium in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door communicatietechnologie en waarin door de toename van beeldschermgebruik de beweegarmoede steeds groter wordt – uiteraard nu nog sterker is toegenomen in tijden van COVID.

Bij NDT geloven we dat educatie in dans mensen stimuleert. Met een unieke combinatie van directe non-verbale interactie, beweging en creativiteit, wordt het menselijk welzijn op diepgaande manieren beïnvloed en krijgt het een kans zich positief te ontwikkelen. En omdat ieder mens het vermogen heeft om betekenis te geven aan beweging, maken wij danseducatie voor zeer uiteenlopende doelgroepen, van ambitieuze jonge professionals tot oudere beginners. Wij zien de danser in iedereen die met ons meedoet!

Afdeling Talentontwikkeling & Educatie

Ontmoet de afdeling Talentontwikkeling & Educatie: