Over NDT

Nederlands Dans Theater (NDT) werd in 1959 opgericht in Den Haag, toen er nog weinig professionele dansgezelschappen waren in Nederland. De eerste dansers van NDT kwamen van het Nederlands Ballet. Deze dansers wilden niet langer alleen klassieke balletten dansen, maar ook nieuwe moderne choreografieën.

Bij klassiek ballet is een hiërarchie met solisten en een groep. De bewegingen worden volgens vaststaande regels uitgevoerd en er wordt op de tenen gedanst en veel gesprongen.  Bij moderne dans is er juist geen hiërarchie: iedereen kan een solo krijgen. De manier van bewegen is vrij van vaststaande regels en gebaseerd op dagelijkse bewegingen zoals lopen, rennen, stoppen of springen. De vloer wordt gebruikt om bijvoorbeeld te rollen en voor vallen en opstaan.

Het gaat bij moderne dans om de inhoud, de diepte, niet meer om de schone vorm. […] In onze groep is veel krachtig talent, onze dansers en danseressen hebben gezichten, ze bezitten het vermogen gevoelens over te brengen, grote indruk te maken.

Benjamin Harkarvy
een van de oprichters van Nederlands Dans Theater

Choreografen die veel en belangrijk werk voor NDT hebben gemaakt, zijn onder andere Hans van Manen, Mats Ek, Jiří Kylián en de huidige artistiek leider Paul Lightfoot met zijn partner Sol Léon. Mede dankzij hen is NDT tegenwoordig een wereldberoemd gezelschap waar dansers graag bij willen dansen. Jonge, getalenteerde dansers zijn dan ook ieder jaar welkom om auditie te doen voor het tweede gezelschap: NDT 2. De dansers van NDT 2 hebben soms de mogelijkheid om na een paar jaar door te stromen naar NDT 1.  Hier hoeft een danser dan geen auditie meer voor te doen.