Nalaten

NDT in uw testament
Het opnemen van NDT in uw testament is één van de manieren om ons te steunen. Daarmee kunnen we blijven dansen, nu en in de toekomst. En u bepaalt welk specifiek doel u met uw nalatenschap wilt steunen:

  • NDT 2 - jong talent ontwikkelen en de kans geven op een danscarriere bij NDT 1
  • Educatie kinderen kennis laten maken met de danstaal van NDT
  • Bijzondere voorstellingen en choreografien mogelijk maken of
  • De toekomst van het gezelschap zeker stellen

Zonder testament bepaalt de wet naar wie uw geld gaat na uw overlijden. Heeft u geen echtgenoot of kinderen, dan erven uw ouders, broers en zussen. Als zij er niet (meer) zijn, komen ooms, tantes, neven en nichten aan de beurt. Als u helemaal geen familie hebt, vervalt uw nalatenschap aan de staat. Maar u kunt ook zélf bepalen waar uw erfenis naartoe gaat.

    
Met uitzondering van de legitieme portie - het minimum deel van de erfenis waarop uw eventuele kinderen recht hebben – kunt u uw erfenis zelf verdelen. In Nederland legt u dat vast in een testament.
Een testament stelt u in staat na uw dood te zorgen voor uw nabestaanden of andere geliefde personen. Als u daarnaast NDT opneemt in uw testament, zorgt u bovendien voor de toekomst van NDT. Zo'n keuze laat zien hoe u betrokken u bent bij de toekomst van NDT, ook als u er niet meer bent.

Door NDT op te nemen in uw testament geeft u de aanstormend danstalent van morgen een kans om tot de top van de danswereld te horen. Uw nalatenschap komt geheel ten goede aan NDT omdat wij geen erfbelasting hoeven te betalen.


Bepaal het zelf
Nalaten is iets heel persoonlijks. Er zijn verschillende manieren waarop u NDT in uw testament op kunt nemen.

Erfstelling

Het is mogelijk om NDT bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van zo'n erfstelling ontvangt NDT een bepaald percentage van je nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt NDT dus bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw kinderen. Ook kunt u ervoor kiezen om NDT tot uw enige erfgenaam te benoemen. Als u kinderen hebt, kunnen zij in dat geval nog steeds aanspraak maken op hun legitieme deel.

Legaat

Als u NDT niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u NDT tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan NDT. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Fonds op naam

Met een fonds op naam kiest u zelf naar welk project uw geld gaat en u geeft het project een naam. Vaak richt iemand al bij leven een fonds op naam op, maar dat kan ook per testament gebeuren. Bij NDT kunt u een fonds op naam oprichten vanaf  75.000 euro.


Voor algemene vragen over erven en schenken kunt u terecht bij de notaristelefoon: 0900 346 93 93 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur, € 0,25 p/m) of op de website www.notaris.nl.

Wilt u met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Barbara de Heer, Head of Development, via barbara.de heer (at) ndt.nl of (06) 158 639 50.
Al uw vragen worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld.