ANBI

Stichting Nederlands Dans Theater (NDT) heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.  Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor een liefhebber van NDT betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en erfbelasting.

Fiscaal voordeel

Voor een periodieke gift geldt geen drempel of plafond, maar voorwaarden zijn dat je minimaal 5 jaar achtereen hetzelfde bedrag schenkt en je de betreffende gift hebt laten vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Dit kan zonder tussenkomst van een notaris.

Als je je periodieke gift wel via een notariële akte wilt vastleggen, download dan hier de volmacht. Voor schenkingen vanaf €250 vergoedt NDT de notariskosten.

Je belastingvoordeel bereken je zelf eenvoudig hier. Meer informatie is ook terug te lezen op www.belastingdienst.nl.

Missie

Het doel van NDT is om unieke ervaringen en perspectieven via dans te bieden en zo een dialoog aan te gaan en diversiteit te bevorderen. NDT is een toonaangevend hedendaags dansgezelschap dat zich profileert door creatie, onderzoek en talentontwikkeling. In het streven naar innovatie werkt NDT samen met internationale choreografen en kunstenaars, en verbindt de organisatie zich met publiek en communities in Den Haag, Nederland en over de hele wereld.

De doelstelling van Stichting Nederlands Dans Theater conform de statuten luidt:
De stichting stelt zich ten doel de bevordering van ballet en danskunst.

Stichting Nederlands Dans Theater

KvK-nummer: 41150184
RSIN: 002874416
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Nederlands Dans Theater
Statutaire zetel: Den Haag
IBAN: NL27ABNA0628083319
Contactpersoon: Bertan Selim – bertan.selim@ndt.nl
Bezoekadres: Turfhaven 9, 2511 DK, Den Haag
Postadres: Postbus 333, 2501 CH Den Haag
Website: www.ndt.nl
E-mailadres: info@ndt.nl

Directie / bestuurders

Emily Molnar, artistiek directeur
Willemijn Maas, zakelijk directeur

 

raad van toezicht

Kees van Dijkhuizen, voorzitter
Jet Bussemaker
Michelle de Rijke
Jet Roos
Johan Simons
Jan Vandenhouwe
Nancy Zomer

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Help mee

De missie en ambitie van NDT is om unieke ervaringen en perspectieven via dans te bieden en zo een dialoog aan te gaan en diversiteit te bevorderen. NDT is een toonaangevend hedendaags dansgezelschap dat zich profileert door creatie, onderzoek en talentontwikkeling. Deze ambitie wordt waargemaakt dankzij bijdragen van sponsoren, fondsen, nalatenschappen, Fonds NDT deelnemers en Vrienden. Lees hier meer over de manieren waarop u kunt bijdragen, over schenken met belastingvoordeel en kies wat bij u past.