ANBI

Stichting Nederlands Dans Theater (NDT) heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.  Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor een liefhebber van NDT betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en erfbelasting.

Missie

Het doel van NDT is om unieke ervaringen en perspectieven via dans te bieden en zo een dialoog aan te gaan en diversiteit te bevorderen. NDT is een toonaangevend hedendaags dansgezelschap dat zich profileert door creatie, onderzoek en talentontwikkeling. In het streven naar innovatie werkt NDT samen met internationale choreografen en kunstenaars, en verbindt de organisatie zich met publiek en communities in Den Haag, Nederland en over de hele wereld.

De doelstelling van Stichting Nederlands Dans Theater conform de statuten luidt:
De stichting stelt zich ten doel de bevordering van ballet en danskunst.

Stichting Nederlands Dans Theater

KvK-nummer: 41150184
RSIN: 002874416
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Nederlands Dans Theater
Statutaire zetel: Den Haag
IBAN: NL27ABNA0628083319
Contactpersoon: Bertan Selim – bertan.selim@ndt.nl
Bezoekadres: Turfhaven 9, 2511 DK, Den Haag
Postadres: Postbus 333, 2501 CH Den Haag
Website: www.ndt.nl
E-mailadres: info@ndt.nl

Directie / bestuurders

Emily Molnar, artistiek directeur
Willemijn Maas, zakelijk directeur

 

raad van toezicht

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter
Jet Bussemaker
Aart Barkey Wolf
Cees van Dijkhuizen
Johan Simons
Jet Roos van Aerssen

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Help mee

De missie en ambitie van NDT is om unieke ervaringen en perspectieven via dans te bieden en zo een dialoog aan te gaan en diversiteit te bevorderen. NDT is een toonaangevend hedendaags dansgezelschap dat zich profileert door creatie, onderzoek en talentontwikkeling. Deze ambitie wordt waargemaakt dankzij bijdragen van sponsoren, fondsen, nalatenschappen, Fonds NDT deelnemers en Vrienden. Lees hier meer over de manieren waarop u kunt bijdragen, over schenken met belastingvoordeel en kies wat bij u past.