Stichting Boschuysen

Stichting Boschuysen

De Stichting Boschuysen heeft als doel het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.

Stichting Boschuysen en NDT

Stichting Boschuysen maakt, samen met Fonds 1818, het project Vluchtelingen op AZC school de Bazaar mogelijk. Eén van de doelstellingen van dit project is om via danstaal de kinderen op een andere manier te helpen in hun taalontwikkeling. Dans is daarbij een taal die iedereen spreekt en dus bij uitstek geschikt om kinderen uit diverse culturen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken.

Daarnaast steunt de Stichting, samen met Fonds 1818 en de Freek en Hella de Jonge Stichting, het project Uitblinkers! voor jonge talenten in de leeftijd 7 tot en met 12 jaar, waarmee NDT een brug slaat tussen cultuureducatie in het primair onderwijs en talentontwikkeling. Binnen het project Uitblinkers! krijgen de deelnemers de kans hun eigen unieke talent te ontdekken en verder te ontwikkelen.