Freek en Hella de Jonge Stichting

Freek en Hella de Jonge Stichting

De Freek en Hella de Jonge Stichting is opgericht in 1997 om jonge kunstenaars te ondersteunen. De stichting heeft te doel cultuur te promoten onder de jeugd. Dit wordt met name gerealiseerd door het ondersteunen van educatieve projecten in de culturele sector.

Freek en Hella de Jonge Stichting en NDT

Het project Uitblinkers! was niet van de grond gekomen zonder de steun van Freek en Hella de Jonge en Fonds 1818. Dit project voor jonge talenten in de leeftijd 7 tot en met 12 jaar slaat een brug tussen cultuureducatie in het primair onderwijs en talentontwikkeling. Binnen het project Uitblinkers! krijgen de deelnemers de kans hun eigen unieke talent te ontdekken en verder te ontwikkelen.