Fonds 1818

Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Het aandachtsgebied Kunst en Cultuur is gericht op de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan ontmoeting, emancipatie, talentontwikkeling en cultuureducatie. Dergelijke maatschappelijke doelstellingen wil het fonds helpen mogelijk maken.

Fonds 1818 en NDT

Fonds 1818 heeft aan de basis gestaan van een totaal pakket activiteiten dat NDT heeft ontwikkeld voor het primair onderwijs. Onder de noemer Ontdek NDT met je klasgenoten bouwt NDT haar cultuur-educatieve activiteiten op in een doorlopende lijn: van kinderen vanaf vijf jaar tot jong volwassenen.

Fonds 1818 heeft daarnaast samen met VSBfonds en Fonds 21 de ontwikkeling van drie applicaties voor het digitale schoolbord mogelijk gemaakt: de Parade app voor groepen 3 en 4 van basisscholen, de Dreamplay app voor de groepen 5 en 6 en de Statement app voor de groepen 7 en 8. Deze apps zijn ontwikkeld om de NDT educatie activiteiten beter te laten aansluiten bij de 21e – eeuwse lesmiddelen en methoden, waarbinnen digitalisering een groot onderdeel is. Hiermee bereiken we een groter resultaat en bereik.

Het project Danseducatie op AZC’s is mede door de langjarige steun van Fonds 1818 mogelijk . Eén van de doelstellingen van dit project is om via danstaal de kinderen op een andere manier te helpen in hun taalontwikkeling. Dans is daarbij een taal die iedereen spreekt en dus bij uitstek geschikt om kinderen uit diverse culturen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Na de pilot in AZC Katwijk, is dit project inmiddels uitgebreid tot vier AZC’s. Fonds 1818 draagt bij aan AZC Katwijk.

Tenslotte is Fonds 1818 vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het project Uitblinkers! voor jonge talenten in de leeftijd 7 tot en met 12 jaar, waarmee NDT een brug slaat tussen cultuureducatie in het primair onderwijs en talentontwikkeling. Dit project is in seizoen 2022/2023 veranderd in Young Creatives, omdat met het oog op één van de nieuwe artistieke uitgangspunten van NDT, een open en creërend huis zijn, de inhoud van Uitblinkers! niet meer voldoende aansloot. NDT wil kinderen een breder vrije tijdsprogramma bieden waarbij, naast het ontwikkelen van talent, de nadruk ligt op (samen) dans creëren. Ook willen we meer kinderen de mogelijkheid geven om te participeren, inclusief oudere kinderen en de hierboven genoemde doelgroep. We hebben daarom het programma van Uitblinkers! aangepast en zijn onder de nieuwe naam NDT Young Creatives doorgegaan.