Fonds 1818

Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Het aandachtsgebied Kunst en Cultuur is gericht op de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan ontmoeting, emancipatie, talentontwikkeling en cultuureducatie. Dergelijke maatschappelijke doelstellingen wil het fonds helpen mogelijk maken.

Fonds 1818 en NDT

Fonds 1818 heeft aan de basis gestaan van een totaal pakket activiteiten dat NDT heeft ontwikkeld voor het primair onderwijs. Onder de noemer Ontdek NDT met je klasgenoten bouwt NDT haar cultuur-educatieve activiteiten op in een doorlopende lijn: van kinderen vanaf vijf jaar tot jong volwassenen.

Fonds 1818 heeft daarnaast samen met VSBfonds en Fonds 21 de ontwikkeling van twee applicaties voor het digitale schoolbord mogelijk gemaakt: de Parade app voor groepen 3 en 4 van basisscholen en de Dreamplay app voor de groepen 5 en 6. Deze apps zijn ontwikkeld om de NDT educatie activiteiten beter te laten aansluiten bij de 21e – eeuwse lesmiddelen en methoden, waarbinnen digitalisering een groot onderdeel is. Hiermee bereiken we een groter resultaat en bereik.

Het project Vluchtelingen op AZC school de Bazaar is ook mede door de steun van Fonds 1818 mogelijk gemaakt. Eén van de doelstellingen van dit project is om via danstaal de kinderen op een andere manier te helpen in hun taalontwikkeling. Dans is daarbij een taal die iedereen spreekt en dus bij uitstek geschikt om kinderen uit diverse culturen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken.

Tenslotte is Fonds 1818, samen met de Freek en Hella de Jonge Stichting, vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het project Uitblinkers! voor jonge talenten in de leeftijd 7 tot en met 12 jaar, waarmee NDT een brug slaat tussen cultuureducatie in het primair onderwijs en talentontwikkeling. Binnen het project Uitblinkers! krijgen de deelnemers de kans hun eigen unieke talent te ontdekken en verder te ontwikkelen.