Organisatie en medewerkers

Nederlands Dans Theater (NDT) maakt vanuit de thuisbasis in Den Haag hedendaagse dans waar wereldwijd jaarlijks tienduizenden mensen van komen genieten. Het gezelschap staat onder leiding van artistiek directeur (en choreograaf) Paul Lightfoot en algemeen directeur Janine Dijkmeijer en bestaat uit twee groepen dansers: NDT 1 en NDT 2. Dankzij de kwaliteit van Nederlands Dans Theater, is het dansgezelschap al jarenlang één van de belangrijkste boegbeelden van de Nederlandse kunst in het buitenland.

Wilt u meer weten? Lees dan ons verhaal.


DIRECTIE

Janine Dijkmeijer
Algemeen directeur

MEDEWERKERS
RAAD VAN TOEZICHT

Paul Lightfoot
Artistiek directeur


Statutaire Naam
Stichting Nederlands Dans Theater

RSIN of fiscaal nummer
002874416

Uittreksel Handelsregister

Telefoon:
070-8800100

Website
http://www.ndt.nl

Algemeen mailadres:
info(at)ndt.nl

Doelstelling:
zie pagina 1: Uittreksel Handelsregister

Hoofdlijnen beleidsplan:
download het jaarverslag

Bestuurssamenstelling:
download het jaarverslag

Het bestuur en RVT ontvangen geen vergoeding of vakantiegeld.

Beloningsbeleid directeur:
Inschaling in lijn met Ambtenarenschaal BBRA schaal 17-18

Het personeel volgt:
CAO dans

NDT is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).