Vrienden veelgestelde vragen

Wilt u Vriend worden of bent u al Vriend en heeft u een vraag? Wij helpen u graag. Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via vrienden(at)ndt.nl of 070 88 00 150.

Vriendschap

Hoe word ik Vriend van Nederlands Dans Theater?

Vriend worden is heel eenvoudig. Met dit formulier kunt u zich aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging van ons.

Wanneer gaat mijn Vriendschap in?

Uw Vriendschap gaat in vanaf de datum van aanmelding voor 12 maanden. Verlenging van uw Vriendschap gebeurt automatisch en steeds voor een duur van 12 maanden.

Hoe zeg ik mijn Vriendschap op?

Opzeggen kan per brief of e-mail naar vrienden@ndt.nl. Van uw opzegging ontvangt u een bevestiging. Uw Vriendschap eindigt dan per de eerstvolgende vervaldatum (deze hangt af van de datum waarop u Vriend bent geworden). NDT hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Er kan geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van een reeds betaalde Vriendenbijdrage.

Hoe geef ik een wijziging door?

Wijzigingen kunt u doorgeven aan de Vriendencoördinator: E vrienden(at)ndt.nl of T 070 88 00 150.

Krijg ik een pasje of een ander bewijs van mijn Vriendschap?

Wij werken niet met pasjes of een ander bewijs van uw Vriendschap. Uw inschrijving als Vriend volstaat.

Kan ik mijn Vriendschap wijzigen in een ander soort Vriendschap?

U kunt uw Vriendschap altijd wijzigingen, bijvoorbeeld van solo naar duo, Vriend extra of Vriend extra+ of andersom. Een verzoek tot wijziging ontvangen wij bij voorkeur per e-mail of per brief.

Ik heb geen vaste partner maar wil wel graag iemand mee kunnen nemen. Kan ik dan duo-Vriend worden?

Ja, dat kan. Met een duo-Vriendschap kunt u altijd iemand meenemen. De Vriendschap staat wel op uw naam en (e-mail)adres.

Kan ik duo-Vriend worden met iemand die op een ander adres woont?

Dat kan, maar een duo-Vriendschap kan maar op één postadres staan. Dit is degene die de Vriendenbijdrage betaalt. Als wij over het e-mailadres van uw partner beschikken, worden alle Vriendenberichten ook naar dit adres gestuurd. Papieren post wordt alleen naar uw adres gestuurd. De voordelen van een duo-Vriendschap gelden uitsluitend voor u en uw partner samen.

Zijn er andere mogelijkheden om NDT te steunen?

Als u NDT met een hoger bedrag wilt steunen kunt u ervoor kiezen om deel te nemen aan Fonds Nederlands Dans Theater. Informatie hierover vindt u hier.

Een andere mogelijkheid is om NDT in uw testament op te nemen. U kunt meer lezen over nalaten aan NDT op deze pagina.

U kunt ook met uw organisatie steunen. Hoe? Daarover kunt u hier meer informatie vinden.

Vriendenbijdrage

Wat doen jullie met de bijdragen van Supporters?

Bijdragen van Supporters besteden wij o.a. aan talentontwikkeling en kunstonderwijs. Een klein deel van de bijdrage gebruiken wij voor het organiseren van Supportersactiviteiten als dank voor hun steun aan ons gezelschap.

Wanneer wordt de Vriendenbijdrage geïncasseerd?

Wij incasseren de bijdrage omstreeks de derde week van de maand waarin u Vriend bent geworden.

De bijdrage wordt jaarlijks van mijn rekening afgeschreven. Kan ik mijn bijdrage ook in termijnen betalen?

U kunt uw bijdrage ook per maand, per kwartaal of per halfjaar betalen. Als u de frequentie van uw bijdrage wilt wijzigen kunt u ons dat per mail laten weten.

Kan ik de Vriendenbijdrage ook zelf overmaken?

Om kosten te besparen werken wij uitsluitend met een automatische incasso. Bij tijdige opzegging stoppen wij automatisch de incasso. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze zelf terugboeken via uw bank. Als u uw bijdrage terugboekt omdat u uw Vriendschap wilt beëindigen dan ontvangen wij daar graag een bericht van.

Is het wel veilig om mijn IBAN en andere gegevens via de website aan u door te geven?

Onze website is beveiligd. U kunt dat herkennen aan ‘https’ en het ‘slotje’ in de adresbalk

Wij gebruiken uw gegevens alleen om u te informeren over uw Vriendschap en Vriendenactiviteiten. NDT gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Is mijn Vriendenbijdrage aftrekbaar van de belasting?

Ja, de fiscus beschouwt uw Vriendenbijdrage als een gift. Als u schenkt aan een culturele ANBI-instelling, geniet u bovendien extra belastingvoordeel in het kader van de geefwet. Eenmalige giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen met een minimum van 60 euro. Er geldt ook een maximum: het totaal van uw giften mag niet hoger zijn dan 10% van uw verzamelinkomen.

Als u maximaal wilt profiteren van de fiscale voordelen dan adviseren wij u om uw gift vast te leggen in een periodieke schenking. Voor een periodieke gift geldt geen drempel of plafond. Voorwaarde is dat u minimaal 5 jaar achtereen eenzelfde bedrag  schenkt en uw gift heeft laten vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Sinds 2014 kan dat zonder tussenkomst van een notaris. U kunt hier de overeenkomst downloaden. Geeft u de voorkeur aan notariële akte? Download dan hier de volmacht. Voor schenkingen vanaf 250 euro vergoedt NDT de notariskosten.

U kunt hier zelf uw belastingvoordeel berekenen. Meer informatie vind u ook op www.belastingdienst.nl.

Bij mijn belastingaangifte wordt gevraagd om het transactienummer van mijn schenking en het RSIN nummer van NDT. Waar vind ik deze gegevens?

Bij onderhandse schenkingsovereenkomsten vind u deze gegevens op het eerste blad van uw overeenkomst.

Notariële aktes vermelden geen transactie-nummer en ook geen RSIN nummer. De Belastingdienst houdt hier echter geen rekening mee bij de aangifte inkomstenbelasting. Het aangifteprogramma is zo ingesteld dat een transactienummer vermeld moet worden. Als er bij uw belastingaangifte wordt gevraagd om het transactienummer van uw periodieke gift in te vullen, dan kunt u hier een 0 (nul) noteren. De Belastingdienst heeft bevestigd dat een nul ingevoerd mag worden als de overeenkomst geen transactienummer heeft. Het RSIN nummer van NDT is 002874416.

Vriendenactiviteiten en berichten voor de Vrienden

Waar vind ik informatie over de komende Supportersactiviteiten?

Supporters ontvangen per mail een uitnodiging voor de activiteiten. Ook vind je op deze pagina een overzicht.

Hoe kan ik deelnemen aan een Vriendenactiviteit?

Voor alle Vriendenactiviteiten ontvangt u per mail een uitnodiging. In de uitnodiging staat hoe u zich kunt aanmelden voor een activiteit.

Kan ik een introducée meenemen naar een Vriendenactiviteit?

Met een duo-Vriendschap is het altijd mogelijk om een introducé mee te nemen. Meer mensen uitnodigen? Dat kan als Vriend Extra of Vriend Extra+, je mag altijd maximaal drie introducées meenemen.

Kan ik mijn kind meenemen naar een Vriendenactiviteit?

Voor het meenemen van een kind, ongeacht de leeftijd, gelden dezelfde regels als voor het meenemen van een introducée.

Ik kan heb mij opgegeven voor een Vriendenactiviteit maar ik ben verhinderd. Kan ik iemand in mijn plaats laten gaan die geen Vriend is?

Dat kan helaas niet. De Vriendenactiviteiten zijn uitsluitend bedoeld voor de Vrienden als dank voor hun steun aan ons gezelschap. Voor sommige activiteiten, zoals de zaterdagochtendles, is het aantal plaatsen beperkt en werken wij met een wachtlijst. Bij verhindering kan plaats gegeven worden aan iemand op de wachtlijst. Heeft u kaarten voor een generale repetitie neemt u dan contact op met de kassa van het Zuiderstrandtheater T 070 88 00 333 of E kassa@zuiderstrandtheater.

Ik heb de seizoenskalender niet ontvangen, wat is er misgegaan?

Wij sturen de kalender naar het adres dat u bij uw aanmelding als Vriend aan ons opgegeven heeft. Bent u inmiddels verhuisd en hebben wij daar geen bericht van gekregen, dan kan het zijn dat de kalender naar uw oude adres is gestuurd. Als u ons uw nieuwe adres doorgeeft, dan sturen wij de kalender alsnog naar u toe. Mocht er geen sprake zijn van een adreswijziging, laat het ons dan weten.

Ik ontvang geen e-mail meer van NDT, hoe komt dit?

Als u geen email meer van ons ontvangt dan kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • Uw e-mailadres is gewijzigd maar wij hebben geen bericht van de wijziging gekregen. Als u ons uw nieuwe e-mailadres doorgeeft ontvangt u weer berichten van ons.
  • U heeft zich per ongeluk afgemeld voor de berichten van NDT. Als u ons een berichtje stuurt dan zetten wij u weer op de mailinglijst.
  • Het komt een enkele keer voor dat onze mail in uw spam box (ongewenste e-mail) terecht komt. Check uw spam box en zet het bericht terug in uw in box.
  • Uw mailbox is vol. Meestal is dit een gevolg van de instellingen van het mailprogramma dat u gebruikt. Raadpleeg uw mailprogramma.

Komt u er niet uit neemt u dan contact met ons op.