Statement incident Marco Goecke

Update 23 februari

NDT laat weten dat we de positie van Marco Goecke als associate choreographer opschorten. Dat houdt in dat hij het komend seizoen geen nieuw werk zal creëren. We zullen het uitvoeren van Marco Goeckes bestaand repertoire, gemaakt in samenwerking met de dansers en het team van NDT, voortzetten.

NDT draagt graag bij aan een constructieve dialoog over de relatie tussen journalisten en medewerkers die betrokken zijn bij artistieke producties. Wij zien dit als een bredere discussie tussen de kunstsector en haar recensenten.

14 februari 2023

Nederlands Dans Theater (NDT) betreurt ten zeerste het incident dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in Staatstheater Hannover, waarin Marco Goecke de persoonlijke integriteit van de betrokkene heeft geschonden. Dit handelen is in strijd met onze waarden die we als leidraad in al onze samenwerkingen hanteren. NDT hecht tevens veel waarde aan de journalistieke vrijheid van recensenten.

Wij hebben inmiddels uitvoerig met Marco gesproken. Hij laat NDT het volgende weten:

“Ik heb spijt van de manier waarop ik afgelopen zaterdagavond mijn ongenoegen uitte over de zeer negatieve recensie van mevrouw Hüster. Ik ging veel te ver. Ik schrok van mijn eigen impulsieve gedrag. Daar verontschuldig ik me voor. Het was een uiting van diepe en langdurige frustratie. Daarmee valt het niet goed te praten.
Ik realiseer me nu dat ik met mijn daad ook de medewerkers van NDT in de problemen heb gebracht. Ik heb spijt dat ik mogelijk schade heb toegebracht aan de reputatie van NDT, al jaren een gewaardeerde opdrachtgever. Hiervoor bied ik mijn excuses aan.”

Wij hebben de afgelopen tien jaar altijd met veel plezier samengewerkt met Marco. Dat was ook tijdens het laatste productieproces het geval. Het hele team van NDT is dan ook aangeslagen door de situatie. Een brede en moeilijke conversatie in ons gezelschap en het feit dat Marco rekenschap geeft van zijn daad hebben ons doen besluiten dat we de Nederlandse tournee van In the Dutch Mountains continueren.