Dioraphte

Dioraphte

Dioraphte ondersteunt op diverse gebieden projecten en activiteiten in de professionele podiumkunsten waaronder muziek, dans, theater en veelbelovende nieuwe initiatieven in de podiumkunsten. Binnen de categorie Cultureel Erfgoed geeft Dioraphte financiële ondersteuning aan projecten die het behoud en beheer beogen van roerend en onroerend cultureel erfgoed in Nederland. Dit in de ruimste zin van het woord: monumenten, archeologie, archieven en musea.

Dioraphte en NDT

Dioraphte ondersteunt samen met de VandenEnde Foundation het project NDT Erfgoed en archief. Hierdoor heeft NDT als eerste podiumkunstengezelschap in Nederland een belangrijke stap kunnen zetten in het bewaren van uniek cultureel erfgoed van Nederland en Den Haag. Begin september 2019 is de website live gegaan waarmee zestig jaar NDT-historie nu voor iedereen beschikbaar is op Google Arts & Culture.