Negen culturele instellingen starten ‘Nalaten aan Cultuur’

16 december 2020

Eerste landelijke platform voor nalaten aan een cultureel goed doel

Negen prominente culturele instellingen slaan vanaf vandaag de handen ineen om gezamenlijk een breed publiek te bereiken en de aandacht voor nalaten aan een cultureel goed doel te vergroten. Nederlands Dans Theater (NDT), Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk, Vereniging Rembrandt, Mauritshuis, Van Gogh Museum, Koninklijk Concertgebouworkest, Internationaal Theater Amsterdam en Holland Festival lanceerden vandaag daartoe het nieuwe initiatief ‘Nalaten aan Cultuur’. Op de nieuwe website www.nalaten-aan-cultuur.nl presenteren de culturele instellingen zich met informatie, met mogelijkheden voor advies en om in gesprek te gaan over nalaten. Het is het eerste landelijke multidisciplinaire platform voor nalaten aan cultuur in Nederland.

Uit het onderzoek Geven in Nederland dat tweejaarlijks aan de VU in Amsterdam wordt uitgevoerd, komt voort dat slechts 10% van de mensen die een goed doel in hun testament opnemen aan cultuur nalaten. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat mensen zich er vaak niet van bewust zijn dat nalaten aan cultuur een mogelijkheid is. Om deze bewustwording te vergroten zijn genoemde instellingen, als voortrekkers van dit initiatief, het platform ‘Nalaten aan Cultuur’ gestart.

Het is de bedoeling dat andere culturele instellingen, in verschillende disciplines (podiumkunst, muziek, erfgoed, beeldende kunst, cultuureducatie, nieuwe media), zich bij dit platform kunnen aansluiten zodat meer landelijke spreiding en culturele diversiteit ontstaat. Zij nodigen andere culturele instellingen van harte uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Ik ben zeer betrokken bij de culturele sector want juist kunst en cultuur brengt verdieping en leert je met een open blik naar elkaar en naar andere culturen te kijken. Verhalen moeten worden verteld. Nu maar ook in de toekomst. Zo wordt het culturele erfgoed van Nederland in alle diversiteit behouden. Nalaten aan cultuur zorgt dat ook onze toekomstige generaties die verhalen blijven horen en leren van die open blik. Het houdt de geschiedenis levend en draagt bij aan de maatschappij.

Noraly Beyer
ambassadeur van het platform Nalaten aan Cultuur (beluister een interview met Noraly Beyer op Radio 4 )

Door de coronacrisis dreigen culturele instellingen om te vallen, en bestaat het risico dat het aanbod verschraalt. Misschien voelt u de behoefte om de sector te helpen, bijvoorbeeld door middel van een financiële bijdrage. In dat geval is het goed om te weten dat u kunt nalaten aan cultuur. Het is een mooie manier om hetgeen waarvan u heeft genoten, door te geven aan volgende generaties. Zo draagt u bovendien bij aan een duurzaam en gevarieerd cultuuraanbod

Haddasah de Boer
presentator en ambassadeur van het platform Nalaten aan Cultuur

Nalaten aan kunst en cultuur is, zou ik denken, een betekenisvolle garantie voor de toekomst. Niks mooiers dan dat jonge(re) generaties straks ook kunnen ervaren hoe veelbetekenend, troostrijk en verbindend kunst en cultuur zijn, hoezeer ze voor een open blik zorgen, en voor wederzijds begrip. En vooral ook: hoeveel meer inzicht in het dagelijkse bestaan kunst en cultuur geven dan de verpletterende waan van de dag.

Cornald Maas
presentator en ambassadeur van het platform Nalaten aan Cultuur

Nalaten aan NDT

Een nalatenschap aan NDT geeft u de unieke kans om de toekomst van het gezelschap waar u zo van houdt te beschermen. Dat zij een stem blijft voor haar kunst, kunstenaars, haar publiek en de samenleving, wat de toekomst ook mag brengen. Zo zorgt u ervoor dat NDT, het gezelschap dat u koestert en dat u inspireert, blijft floreren. En kunt u samen met ons op zoek gaan naar een bestemming die bij u past.

Bekijk de mogelijkheden om na te laten aan NDT