M. MOERS

M. MOERS

Investeren in de toekomst

ABN AMRO en cultuur gaan al heel lang en goed samen. En sinds 1 september 2012 geldt dat ook voor ABN AMRO en NDT.  ABN AMRO wil investeren in de toekomst, maatschappelijk betrokken zijn. De bank heeft daarom voor de sponsoring- en foundation activiteiten een leidraad gekozen:  ‘Partner van de Toekomst’. ABN AMRO ondersteunt mensen en instellingen die iets willen bereiken, door een duwtje in de rug te geven bij het ontdekken van talent of bij het waarmaken van ambities, door mensen te stimuleren alles eruit te halen wat er in zit. Met sponsoring en ABN AMRO Foundation richt ABN AMRO zich op de domeinen sport, kunst & cultuur, educatie en ondernemerschap. Zo bouwt de bank mee aan de toekomst.