ANBI informatie Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater

Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater

RSIN/fiscaal nummer: 007452354

Contactgegevens (postadres)

Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater
Van Boeijenplantsoen 12
2253 WR Voorschoten
E-mailadres: ndtvrienden@kpnmail.nl

Doelstelling
Conform haar statuten heeft de stichting ten doel het in het algemeen belang leveren van een bijdrage aan de realisatie van wensen op artistiek gebied in de ruimste zin van het woord bij de Stichting Nederlands Dans Theater.
Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het beheren van fondsen en het toekennen van gelden aan de Stichting Nederlands Dans Theater.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

  • ­Steunen van artistieke projecten van Nederlands Dans Theater.
  • Bijdragen aan de beroepsontwikkeling en het welzijn van de dansers.
  • Verbinden van Vrienden aan het Nederlands Dans Theater.

Bestuurssamenstelling
Claudy Lubbers, voorzitter/penningmeester
Christien Scowcroft, secretaris
Huib van de Burgt, bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Verslag activiteiten
Het Vriendenfonds Nederlands Dans Theater heeft in 2019/2020 financiële steun verstrekt aan het Medical Fund NDT. De NDT dansers kunnen op dit fonds een beroep doen voor vergoeding van medische kosten en behandelingen, die niet of niet volledig door de zorgverzekering worden vergoed.

Het Vriendenfonds heeft voorts steun toegezegd aan het project Open Space. Open Space is een twee weken durend platform voor talentontwikkeling en onderzoek, georganiseerd door NDT en Korzo, dat zich volledig inzet om de artistieke en creatieve capaciteiten van de deelnemers te stimuleren. De eerste editie van Open Space vindt plaats in 2021 en de tweede in 2023. Voor de eerste editie onderzoeken de dansers van NDT 2 samen met drie choreografen, drie componisten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en astronomen van de Sterrewacht Leiden van de Universiteit Leiden de verbinding tussen dans, muziek, en kosmologie.

In 2019 werd tevens door het Vriendenfonds bijgedragen aan de productiekosten van de voorstelling Kunstkamer, speciaal gemaakt om het 60-jarig bestaan van NDT te vieren.

Voorts werd in 2019 en 2020 uit de bijdragen van de Vrienden van NDT een bedrag van € 10.000 gedoneerd voor de jaarlijkse uitvoering van Switch en werd in 2019 een talentvolle danser geadopteerd in het kader van Summer Intensive (€ 950).

Financiële verantwoording 2019-2020
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2017-2018
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2015-2016
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2013-2014
Download financieel jaarverslag