ANBI informatie Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater

Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater

RSIN/fiscaal nummer: 007452354

Contactgegevens (postadres)

Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater
Van Boeijenplantsoen 12
2253 WR Voorschoten
E-mailadres: ndtvrienden@kpnmail.nl

Doelstelling
Conform haar statuten heeft de stichting ten doel het in het algemeen belang leveren van een bijdrage aan de realisatie van wensen op artistiek gebied in de ruimste zin van het woord bij de Stichting Nederlands Dans Theater.
Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het beheren van fondsen en het toekennen van gelden aan de Stichting Nederlands Dans Theater.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

  • ­Steunen van artistieke projecten van Nederlands Dans Theater.
  • Bijdragen aan de beroepsontwikkeling en het welzijn van de dansers.
  • Verbinden van Vrienden aan het Nederlands Dans Theater.

Bestuurssamenstelling
Claudy Lubbers, voorzitter/penningmeester
Christien Scowcroft, secretaris
Reginald Verschoor, bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Verslag activiteiten 2022
In 2022 heeft de Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater verschillende activiteiten ondernomen.

Allereerst werden de kosten voor de aanschaf van een crosstrainer/fiets in de fitnessruimte betaald. Ook in het nieuwe huis van Nederlands Dans Theater, Amare, is voor de dansers een fitnessruimte beschikbaar, waar zij in geval van blessures kunnen werken aan hun herstel onder begeleiding van een fysiotherapeut of pilates-instructeur.

Daarnaast ontving het Vriendenfonds in 2022 een legaat van € 50.000 uit de nalatenschap van mevrouw Ettjen J.E Modderman, waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn. Mevrouw Modderman had een grote passie voor dansvoorstellingen met live klassieke muziek. Naar haar wens werd een deel van het legaat besteed aan de voorbereiding en uitvoering van de muzikale begeleiding bij de productie “In the Dutch Mountains”.

Het Vriendenfonds heeft ook een donatie van € 10.000 gedaan voor het project Switch ’22, dankzij bijdragen van de Vrienden van NDT.

In 2022 was het weer mogelijk om de NDT Summer Intensive te organiseren. Het Vriendenfonds heeft de Vrienden bijdragen voor het ondersteunen van een talentvolle danser in het kader van de Summer Intensive aangevuld tot een bedrag van € 4.000, waardoor het mogelijk was om de volledige studiebeurs voor een danser te financieren.

Fincanciële verantwoording 2022
Download financieel jaarverslag

Fincanciële verantwoording 2021
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2019-2020
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2017-2018
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2015-2016
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2013-2014
Download financieel jaarverslag