ANBI informatie Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater

Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater

RSIN/fiscaal nummer: 007452354

Contactgegevens (postadres)

Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater
Van Boeijenplantsoen 12
2253 WR Voorschoten
E-mailadres: ndtvrienden@kpnmail.nl

Doelstelling
Conform haar statuten heeft de stichting ten doel het in het algemeen belang leveren van een bijdrage aan de realisatie van wensen op artistiek gebied in de ruimste zin van het woord bij de Stichting Nederlands Dans Theater.
Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het beheren van fondsen en het toekennen van gelden aan de Stichting Nederlands Dans Theater.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

  • ­Steunen van artistieke projecten van Nederlands Dans Theater.
  • Bijdragen aan de beroepsontwikkeling en het welzijn van de dansers.
  • Verbinden van Vrienden aan het Nederlands Dans Theater.

Bestuurssamenstelling
Claudy Lubbers, voorzitter/penningmeester
Christien Scowcroft, secretaris
Huib van de Burgt, bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Verslag activiteiten
Het Vriendenfonds Nederlands Dans Theater heeft in 2021 financiële steun verstrekt aan het project Open Space.
Open Space is een twee weken durend platform voor talentontwikkeling en onderzoek, georganiseerd door NDT en Korzo, dat zich volledig inzet om de artistieke en creatieve capaciteiten van de deelnemers te stimuleren.
De eerste editie van Open Space was in 2021, de tweede editie zal in het seizoen 2022/2023 plaatsvinden.
Voor de eerste editie onderzochten de dansers van NDT 2 samen met drie choreografen, drie componisten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en astronomen van De Sterrewacht Leiden van de Universiteit Leiden de verbinding tussen dans, muziek, en
kosmologie.

Voorts werd in 2021 uit de bijdragen van de Vrienden van NDT een bedrag van € 10.000 gedoneerd voor het project Switch ’21.
Door de corona maatregelen was het in 2020 en 2021 niet mogelijk NDT Summer Intensive te organiseren. Daardoor heeft in 2020 en 2021 uit de bijdragen van de Vrienden van NDT geen jaarlijkse donatie voor het adopteren van een talentvolle danser in het kader van Summer Intensive (€ 950) plaatsgevonden.

Fincanciële verantwoording 2021
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2019-2020
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2017-2018
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2015-2016
Download financieel jaarverslag

Financiële verantwoording 2013-2014
Download financieel jaarverslag