Lid van de Raad van Toezicht (m/v/x)

Vacature

Nederlands Dans Theater is op zoek naar een:

lid van de Raad van Toezicht (m/v/x)

Nederlands Dans Theater is een van de meest toonaangevende moderne dansgezelschappen ter wereld. Achter de schermen werken ca. 70 medewerkers om de voorstellingen, dansbeleving en alle randvoorwaarden te perfectioneren, van medische begeleiding, naar licht- en geluidontwerp tot educatieactiviteiten.

Raad van Toezicht

De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.

De zittingstermijn is 4 jaar, waarna leden voor maximaal één termijn kunnen worden herkozen. De Raad van Toezicht komt ten minste 4 keer per jaar bij elkaar en tracht zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij premières en speciale avonden. Leden van de Raad vervullen hun functie onbezoldigd.

De Raad streeft bij haar samenstelling naar een diverse samenstelling, waarbij het gaat om o.a. gender, leeftijd en afkomst. De Raad van Toezicht onderschrijft zowel de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code als de Code Diversiteit en Inclusie. Deze Codes zijn leidraad bij het handelen van de RvT. De Raad hecht eraan dat de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) goed zijn vertegenwoordigd:

 • Bestuurlijke en politieke ervaring op landelijk niveau;
 • Kunstinhoudelijke expertise en kennis van de (internationale) danssector;
 • Financiële en bedrijfskundige expertise;
 • Juridische expertise;
 • Kennis van sociale verhoudingen;
 • Diversiteit en inclusie;
 • Interculturele communicatie.

Algemene profieleisen

 • Naast het hebben van belangstelling en enthousiasme heeft een toekomstig lid van de Raad van Toezicht:
  • Affiniteit met de visie en missie van Nederlands Dans Theater;
  • Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen en is in staat om lastige vragen te stellen;
  • Een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel van de RvT: kennis van een sociale/maatschappelijke onderneming;
  • Vervult een actieve rol in het maatschappelijke leven en beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
  • Beschikt over een internationale oriëntatie;
  • Relevant, bij voorkeur nieuw netwerk voor Nederlands Dans Theater en de bereidheid dat ook in te zetten;
  • Affiniteit met vraagstukken betreffende diversiteit en inclusie en voldoende ervaring om sparringpartner te zijn voor RvT en directie om deze vraagstukken binnen NDT op te lossen;
  • Inzicht in het samenspel met de lokale overheid en de politiek bestuurlijke context waarin Nederlands Dans Theater zich bevindt;
  • Een toegankelijke persoonlijkheid die goed in staat is verbinding te leggen met de andere leden van de Raad van Toezicht, de directie en evt. de OR.

Specifieke profieleisen nieuw lid

Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar iemand met kennis van- en betrokkenheid bij de culturele sector (bij voorkeur in Den Haag), bij voorkeur met een commercieel netwerk (tech industry) en een audience network. De Raad streeft naar meer diversiteit en nodigt nadrukkelijk kandidaten uit die vanuit andere perspectieven een bijdrage kunnen leveren.

Informatie en reageren

De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Bent u geïnteresseerd in deze positie en voldoet u aan het functieprofiel? Uw sollicitatie, gericht aan mevrouw Jet Bussemaker, voorzitter van de sollicitatiecommissie, kunt u met motivatiebrief en cv tot 27 februari 2023 sturen naar info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie lid raad van toezicht NDT. Zodra uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Selectiegesprekken met de benoemingscommissie vinden plaats in eind maart/april. Geselecteerde kandidaten worden daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een week van tevoren op de hoogte gesteld.

Bestel

laden...