3 vragen aan… Chantal Storchi

3 vragen aan… Chantal Storchi

Over Talentontwikkeling & Educatie

Tekst: lisa reinheimer
foto’s: sacha grootjans

Ze werkt al vijftien jaar bij Nederlands Dans Theater (NDT). Begonnen als educatiemedewerker is Chantal Storchi opgeklommen tot manager Talentontwikkeling & Educatie. “Toen ik hier kwam, bestond ‘educatie’ zoals we dat tegenwoordig kennen nog helemaal niet. Inmiddels zijn we een eigen afdeling én is er ruimte voor experiment.”

1. Jullie ontwikkelen uiteenlopende activiteiten en programma’s waarin de uitwisseling tussen het gezelschap en het publiek centraal staan.
“Dat klopt. Choreografen en dansers creëren voorstellingen met als doel dat ze gezien en ervaren worden door een publiek. Dat is vooral een uitwisseling van non-verbale communicatie en wij zien het als onze taak om die communicatie verder te verrijken en te verdiepen. Voor ons draait educatie niet alleen om het bekend en zichtbaar maken van ons verhaal, maar ook om het wederzijds inspireren en uitwisselen van ervaringen en creativiteit. We ontwikkelen daarom uiteenlopende activiteiten en programma’s voor een heel divers publiek waarin die uitwisseling een speciale focus krijgt. Bijvoorbeeld de inleidingen waar voorstellingspubliek niet alleen meer leert over de choreograaf en het betreffende werk, maar ook in gesprek kan gaan met een danser. Ideaal voor de dansliefhebber. Maar we bedienen ook de amateurdanser, jong talent, familie en kinderen en het primair en voortgezet onderwijs. Van losse activiteiten als een voorstellingsbezoek met een kijkje achter de schermen of een danser die in de klas langskomt tot een op maat gemaakt traject voor zogeheten partnerscholen en speciale repertoireworkshops op dansacademies om jong talent kennis te laten maken met het werk van onze choreografen. Het mooie is dat het aantal deelnemers groeit en terugkomt voor meer.”

Chantal Storchi met Roger Van der Poel tijdens de NDT Summer Intensive 2019.

2. Voor basisscholen bieden jullie schoolvoorstellingen en speciale activiteiten in de klas aan, maar jullie werken ook met zogeheten partnerscholen. Hoe gaat dat in z’n werk?
“Voor kinderen in het basisonderwijs organiseren we speciale schoolvoorstellingen. De repertoirekeuze passen we daarop aan. Docenten kunnen het bezoek aan die voorstelling zelf in de klas voorbereiden middels het lesmateriaal dat we speciaal daarvoor ontwikkelen. Sommige scholen zijn zo enthousiast dat ze meer willen. Zo ontwikkelden we, met een partnerschool, Danser in de klas, wat nog steeds een groot succes is. Hierin staat het vakmanschap van de danser centraal. De kinderen kunnen van heel dichtbij dans ervaren, erover praten, maar ook samen met een van onze dansers bewegen. Deze activiteiten zijn actief, creatief, receptief en reflectief, wat belangrijke leerdoelen zijn voor de ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Maar ook de danser leert enorm veel, omdat de kinderen zo dichtbij zijn en heel direct reageren. Dat vraagt om heel andere performance kwaliteiten. De scholen die na het afnemen van verschillende activiteiten echt enthousiast zijn, gaan met ons een samenwerking voor drie jaar aan en worden dan partnerschool. Op dit moment hebben we een bijzondere samenwerking met basisschool De Bazaar op een AZC. Dan zien we hoe dans op universeel niveau communiceert en verbindt. Op deze school zitten kinderen uit allerlei culturen en met een onzekere toekomst. We zoeken altijd actief aansluiting bij onze doelgroepen. Zo moeten deze kinderen allemaal de Nederlandse taal leren. Voor hen ontwikkelen we activiteiten die enerzijds ruimte geven aan het zich veilig voelen en zich leren uitdrukken in beweging en die anderzijds helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Door beweging te koppelen aan ruimtelijkheid en taal leren ze voorzetsels als achter, naast, tussen.”

Educatie draait ook om het uitwisselen van ervaringen en creativiteit.

Chantal Storchi

3. Je vertelde dat toen je hier kwam ‘educatie’ zoals we dat tegenwoordig kennen nog helemaal niet bestond. Nu, 15 jaar later is de afdeling Talentontwikkeling & Educatie niet meer weg te denken en, zo zei je, is er zelfs ruimte om te experimenteren. Hoe doen jullie dat?
“Normaal gezien staan we altijd zelf in fysiek contact met een school, maar dat brengt ook een beperking met zich mee. We wilden daarom iets ontwikkelen waarmee alle basisschooldocenten en -leerlingen zelf op een toegankelijke manier aan de slag kunnen met onze verhalen. En we wilden iets dat aansluit bij de moderne leerwijze. Zo kwamen we op het idee om een app te ontwikkelen. Dat was echt pionierswerk, want geen ander dansgezelschap ter wereld had zoiets eerder gedaan. Aan de hand van de voorstelling Parade van Crystal Pite hebben we samen met een creatief team van educatoren, webdesigners, Pite zelf, onze dansers én kinderen een aantal interactieve lessen ontwikkeld. Leuke bijkomstigheid was dat Pite’s zoontje in de leeftijdscategorie van onze doelgroep viel, waardoor ze extra aansluiting en motivatie vond in dit proces. We hebben gekeken naar zowel de leerdoelen in het onderwijs als verschillende interactieve manieren in de app voor de docent en leerlingen. Parade leent zich ontzettend goed om specifieke menselijke thema’s te behandelen, maar ook om te kijken naar de creatieve bouwstenen van een voorstelling. Op dit moment zitten we midden in de ontwikkeling van weer een nieuwe dans-app. We werken nu met Dream Play van Johan Inger. En opnieuw is het zo leuk om te zien hoe hij en de dansers het concept en bewegingsmateriaal met andere ogen bekijken.”

Dit interview verscheen in het jubileumnummer van Dans Magazine, speciaal gewijd aan het zestigjarig bestaan van Nederlands Dans Theater.