Registration form LS: June 3 & 4

Sign up guests

  • Aanmelden van gasten kan via onderstaand formulier.
    You can register guests using the form below.
  • De gasten ontvangen automatisch een e-mail met instructies en de toegangslink op de dag van de livestream.
    The guests will automatically receive an email with instructions and the access link on the day of the live stream.
  • Heeft je gast drie uur voor aanvang van de livestream nog geen e-mail met link ontvangen, vraag dan om de spambox te controleren. Als de mail daar ook niet in zit, dan graag contact opnemen met info@ndt.nl voor een oplossing.
    If your guest has not received an email with a link three hours before the live stream starts, ask to check the spam box. If the email is not there either, please contact info@ndt.nl for a solution.

LET OP: Alleen gasten die 24 uur vóór de betreffende livestream worden aangemeld, kunnen worden verwerkt.
PLEASE NOTE: Only guests who are signed in 24 hours before the respective live stream can be processed.

Dit formulier kan op dit ogenblik niet ingevuld worden. / This form is closed.