Schenken met belastingvoordeel


We waarderen het zeer dat u overweegt uw steun aan Nederlands Dans Theater te intensiveren.
Als u schenkt aan een culturele instelling geniet u extra belastingvoordeel. U mag namelijk het bedrag dat u jaarlijks geeft verhogen met 25%. Daardoor kunt u meer geven terwijl u feitelijk minder betaalt. Dat maakt geven aan NDT heel gemakkelijk en extra voordelig. Bereken zelf uw voordeel!

Hoe komt u in aanmerking voor belastingvoordeel?
•    U dient tenminste 5 jaar achtereen eenzelfde bedrag te schenken
•    De periodieke schenking wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst


Schenkingen €60,- t/m €250,-
•    U ontvangt de “overeenkomst periodiek schenking” of kunt deze zelf downloaden (pdf). Aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt, verandert niets.
•    U vult uw onderdelen in en ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar NDT.
•    U stuurt Nederlands Dans Theater de door u ingevulde formulieren ter ondertekening toe, en wij sturen uw exemplaar volledig ingevuld en ondertekend aan u retour.
•    Zowel u als Nederlands Dans Theater bewaart een exemplaar, dat overlegd kan worden mocht de Belastingdienst daar om vragen.


Procedure Notariële akte- schenkingen vanaf €250,-
•    Vul het volmacht formulier voor uw periodieke schenking in.
Indien van toepassing samen met uw echtgeno(o)t(te)/geregistreerd partner.
•    Stuur het formulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en indien  van toepassing van uw echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner.
•    De notaris passeert de akte van schenking (zie het volmacht formulier voor de concept tekst van de akte.
•    U ontvangt een afschrift van de akte, waarmee u voor de belastingdienst bewijs heeft dat uw schenking aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Bij schenkingen vanaf € 250,-  betaalt Nederlands Dans Theater de notariskosten.


NDT en nalatenschap
Het opnemen van NDT in uw testament is één van de manieren om ons te steunen. Daarmee kunnen we blijven dansen, nu en in de toekomst. En u bepaalt welk specifiek doel u met uw nalatenschap wilt steunen. Lees meer