Fonds NDT veelgestelde vragen

Fonds NDT

Hoe word ik deelnemer van Fonds Nederlands Dans Theater?

De eenvoudigste manier om fondsdeelnemer te worden is door u aan te melden via de website. Of door een schenkingsovereenkomst in te vullen en aan NDT te sturen. U kunt hier de overeenkomst downloaden. Wilt u liever eerst een persoonlijk gesprek, dan kunt u een afspraak maken, waarbij desgewenst onze algemeen directeur Willemijn Maas aanwezig is. U kunt contact opnemen met Barbara de Heer, Manager Sponsoring & Fondsenwerving, 06-158 639 50 of barbara.deheer@ndt.nl.

Hoeveel moet ik minimaal bijdragen om Fonds NDT deelnemer te worden?

1.500 euro per jaar voor minimaal vijf jaar of 2.500 euro bij een eenmalige schenking. Als u schenkt met een onderhandse schenkingsovereenkomst geniet u een extra belastingvoordeel.

Ik wil schenken met belastingvoordeel, hoe werkt dat?

Als u besluit voor vijf jaar een verbintenis met ons aan te gaan, kunt u uw schenking vastleggen in een onderhandse schenkingsovereenkomst. Donaties die u periodiek doet aan Fonds NDT komen in aanmerking voor belastingaftrek. Omdat u schenkt aan een culturele instelling, geniet u extra belastingvoordeel. U mag het bedrag dat u jaarlijks geeft, verhogen met 25%. Zo'n periodieke schenking moet dan wel een looptijd hebben van minimaal vijf jaar en worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Download hier de schenkingsovereenkomst. Hoe hoog de belastingaftrek is, hangt af van uw inkomen en leeftijd. Bereken hier het belastingvoordeel in uw situatie.

Welke privileges heb ik als fondsdeelnemer?

De privileges zijn afhankelijk van de hoogte van uw schenking. U kunt hier de privileges bekijken.

Ik woon in Amsterdam; zijn er specifieke privileges voor deelnemers aan Fonds NDT | Amsterdam?

Ja, voor fondsdeelnemers die in Amsterdam of omgeving wonen en de premières daar bezoeken organiseert NDT bijzondere activiteiten rondom elke eerste voorstelling in Internationaal Theater Amsterdam (ITA) of Nationale Opera & Ballet (NO&B), zoals een exclusieve inleiding, diner in het theater met dansers en directie en borrel na afloop van de voorstelling.

Kan ik mijn schenking toekennen aan specifieke doelen of projecten?

U kunt uw schenking alloceren aan specifieke projecten, die betrekking hebben op talentontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de dansers van NDT 2, de NDT Summer Intensive of een nieuwe creatie.

Kan ik mijn Fonds NDT deelname op elk moment beëindigen?

Ja, dat kan. U kunt tussentijds opzeggen met één telefoontje naar 070 – 88 00 178 of per e-mail naar fonds@ndt.nl. Dit geldt overigens niet voor deelnemers met een schenkingsovereenkomst wegens de verbintenis van minimaal vijf jaar. De schenkingsovereenkomst loopt automatisch af na vijf jaar tenzij u anders heeft aangegeven.

Hoe wordt er toezicht gehouden op de bestedingen uit het Fonds NDT?

Het Fonds NDT is ingebed in de bestaande structuur van NDT en opgenomen in de statuten van de stichting. Voor het toezicht op de bestedingen uit het fonds zijn twee fondsbewaarders benoemd. Aan het einde van elk kalenderjaar bespreken ze met de directie en Raad van Toezicht van NDT aan welke doelen en projecten de fondsbijdragen worden besteed. Daarbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de specifieke toewijzingen aan projecten door fondsdeelnemers. In het jaarverslag van NDT is duidelijk terug te zien aan welke doelen en projecten vanuit het Fonds NDT wordt bijgedragen.

Klopt het dat je niets in ruil mag ontvangen als je een periodieke schenking doet?

Fiscaal is inderdaad belangrijk dat een schenking uit vrijgevigheid wordt gedaan (filantropie). Dat betekent dat er geen op geld waardeerbare tegenprestatie tegenover mag staan. Er zijn echter aanwijzingen dat dit niet in absolute zin moet worden opgevat, omdat het voldoende lijkt te zijn wanneer een schenking ‘nagenoeg uitsluitend’ uit vrijgevigheid tot stand komt. In fiscale zin betekent dit 90% of meer. Daarmee kan maximaal 10% aan op geld waardeerbare tegenprestaties worden gegeven, zónder het fiscale karakter van de schenking te verliezen. Ook de ANBI-wetgeving lijkt ruimte te bieden voor deze interpretatie. Een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën met de bevestiging blijft echter vooralsnog uit.

Met het oog op bovenstaande is het niet mogelijk gratis kaarten voor voorstellingen te geven bij giften van 5.000 euro of minder als wijze van tegenprestatie.

Krijgt NDT subsidie, en zo ja hoe verhoudt dit zich tot wat NDT in totaal nodig heeft?

NDT heeft ca. 15 miljoen euro inkomsten nodig. De rijkssubsidie van het Ministerie van OCW en de gemeentelijke subsidie van de Gemeente Den Haag bedragen in totaal circa 9 miljoen euro. De inkomsten uit voorstellingen, tours en overige activiteiten bedragen ca. 5 miljoen euro. Met Sponsoring & Fondsenwerving werd in 2019 in totaal ruim 1.2 miljoen euro gerealiseerd.

De inkomsten verhouden zich als volgt: