Algemene voorwaarden Talentontwikkeling & Educatie


Inschrijving
Wanneer je jezelf inschrijft voor een activiteit van NDT, ontvang je een bevestiging per e-mail. Wanneer jouw deelname is bevestigd, verwachten we dat je deelneemt aan en betaalt voor de door jouw gekozen activiteit. Wanneer je onverhoopt verhinderd bent van deelname, ben je verplicht jezelf af te melden bij NDT via telefoon: 070 8800 144 of e-mail: talent.educatie@ndt.nl. Wanneer NDT geen afmelding ontvangt, kan het deelnemersgeld voor de activiteit in rekening gebracht worden.

Deelname
De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een les, auditie of andere door NDT georganiseerde activiteit risico’s met zich meebrengt. NDT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade (letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen), ongeacht door welke oorzaak ontstaan. Door ondertekening van deze voorwaarden verklaart de deelnemer (of de wettelijk vertegenwoordiger bij deelnemers jonger dan 18 jaar) dat voor de deelnemer een ziektekostenverzekering is afgesloten.

Vastleggen van activiteiten voor publiciteitsdoeleinden
Deelnemer en publiek is zich ervan bewust dat de door NDT georganiseerde activiteiten gefotografeerd kunnen worden en/of op video vastgelegd kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden van het gezelschap. Deelnemers en publiek maken in geen enkel geval aanspraak op portretrecht.

 

Voorwaarden activiteiten

Voorwaarden Summer Intensive