Algemene voorwaarden

Deelname
De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een les, auditie of andere door Nederlands Dans Theater georganiseerde activiteit risico’s met zich meebrengt. Nederlands Dans Theater aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade (letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen), ongeacht door welke oorzaak ontstaan. Door ondertekening van deze voorwaarden verklaart de deelnemer (of de wettelijk vertegenwoordiger bij deelnemers jonger dan 18 jaar) dat voor de deelnemer een ziektekostenverzekering is afgesloten.

Voorwaarden NDT Summer Intensive 2014
Download hier


Fotografie
Deelnemer en publiek is zich ervan bewust dat de door Nederlands Dans Theater georganiseerde activiteiten fotografisch vastgelegd kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden van het gezelschap. Deelnemers en publiek maken in geen enkel geval aanspraak op portretrecht.

Inschrijving
Wanneer je jezelf inschrijft voor een activiteit van Nederlands Dans Theater, ontvang je een bevestiging per e-mail. Wanneer jouw deelname is bevestigd, verwachten we dat je deelneemt aan en betaalt voor de door jouw gekozen activiteit. Wanneer je onverhoopt verhinderd bent van deelname, ben je verplicht jezelf af te melden bij Nederlands Dans Theater via telefoon: 070 8800 144 of e-mail: educatie@ndt.nl. Wanneer Nederlands Dans Theater geen afmelding ontvangt, worden de kosten van de activiteit in rekening gebracht.

Betaling met de Cultuurkaart
Vanwege het wegvallen van de rijksfinanciering heeft CJP in 2012 besloten om een deel van de financiële verantwoordelijkheid van de Cultuurkaart neer te leggen bij culturele instellingen vanaf seizoen 2012-2013. Naast de deelnemende scholen zullen ook de deelnemende culturele instanties moeten meebetalen aan het in stand houden van de Cultuurkaart als betaalmiddel voor culturele activiteiten. Scholen ontvangen een kleine bijdrage van CJP wanneer zij investeren in de Cultuurkaart. Daarnaast wordt het te besteden bedrag geoormerkt voor kunst en cultuur binnen het schoolbudget, hierbij hebben de scholen een groot voordeel. Nederlands Dans Theater heeft in deze opzet geen profijt, de betaalwijze via weborders is niet onmisbaar bij de afname van onze activiteiten en wij zijn als organisatie niet afhankelijk van het netwerk dat de Cultuurkaart met zich mee brengt.

Voor Nederlands Dans Theater is een eigen bijdrage van 5 % voor deelname aan de Cultuurkaart te hoog. Uit navraag kwam naar voren dat voor een aantal scholen onze deelname aan de Cultuurkaart noodzakelijk is voor de betaling van de activiteiten komend schooljaar. Daarom zullen wij ons blijven aanmelden als acceptant. Wij hebben echter geen marge van 5% binnen ons budget om af te dragen aan CJP. Net als alle andere culturele instellingen moeten wij momenteel erg bezuinigen op onze uitgaven en toch proberen om onze activiteiten betaalbaar te houden voor iedereen. Daarom zijn wij genoodzaakt om de prijs van onze activiteiten met 5% te verhogen indien wordt betaald met de Cultuurkaart, voor ons is er geen andere mogelijkheid. Uit diverse reacties hebben wij begrepen dat het voor de meeste scholen belangrijker is dat we de mogelijkheid bieden om met de Cultuurkaart te betalen dan de prijsverhoging die het noodzakelijkerwijs met zich meebrengt. Om deze reden hebben we voor deze opzet gekozen. Voor vragen of nadere toelichting, kunt u contact opnemen met de afdeling Move in via 070 8800 144.