Nieuws & Media > Nieuw gebouw voor Nederlands Dans Theater

Big

Nieuw gebouw voor Nederlands Dans Theater

16 Dec 2009

Er worden plannen gemaakt om op het Spuiplein een nieuw dans- en muziekcentrum te ontwikkelen, met onder meer – gereed in 2017 – nieuwe huisvesting voor het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, de Gastprogrammering en het Koninklijk Conservatorium. Daarbij gaat het niet alleen om een nieuw gebouw, maar ook om het hele Spuiplein en omgeving een aansprekende uitstraling te geven.

Voor het maken van het ontwerp voor het nieuwe dans- en muziekcentrum wordt een architectenbureau worden gekozen. In dit geval zal een deskundige selectiecommissie beoordelen welk architectenbureau het meest geschikt is om het ontwerp voor het nieuwe dans- en muziekcentrum te maken.

De selectiecommissie, de gemeenteraad en de verantwoordelijke wethouders, willen graag dat de geïnteresseerde architecten rekening houden met de wensen van de Haagse bevolking en andere gebruikers. Daarom is er een enquête opgesteld waarin u uw wensen kunt aangeven over het nieuwe dans- en muziekcentrum. Deze enquête werd op 9 december geopend door wethouder Marieke Bolle. (foto)

De selectiecommissie bepaalt uiteindelijk de winnende architect en legt die keuze ter instemming aan het College van B&W voor. Maar de selectiecommissie wil wel graag dat de architecten die meedoen, goed rekening houden met de wensen van de bevolking.

De antwoorden uit de enquête worden enerzijds gebruikt bij het opstellen van voorwaarden waaraan de architectenbureaus zo veel mogelijk moeten voldoen en worden anderzijds gebruikt bij het formuleren van criteria aan de hand waarvan 20 ontwerpvoorstellen (formeel: ontwerpvisies) worden beoordeeld. De 20 voorstellen van de architecten zijn in maart 2010 gereed en worden voor iedereen tentoongesteld.

Zoek door de 186 nieuwsberichten