Als dansliefhebber


Inleidingen

De afdeling Talentontwikkeling en Educatie verzorgt op aanvraag van theaters inleidingen bij de voorstellingen van NDT 1 en 2 in Nederland. Voorafgaand aan de voorstelling krijgt het publiek zo de kans persoonlijk kennis te maken met ons gezelschap en zich meer te verdiepen in moderne dans en het repertoire van NDT. Voor vragen en boekingen kunnen theaters contact opnemen met: Maaike Cammarota, 070-8800144 / maaike.cammarota(at)ndt.nl


Focus

De afdeling Talentontwikkeling en Educatie gaat een uitwisseling aan met dansscholen in Den Haag en elders in Nederland onder de noemer 'Focus'. Gezamenlijk organiseren we kleinschalige en op maat gemaakte activiteiten, waarmee we van elkaar leren en elkaar inspireren. Scholen besluiten zelf wat de inhoud van een bezoek zal zijn en kunnen daarbij kiezen uit verschillende elementen, zoals het bijwonen van een les, workshops of een gesprek met een danser. Verder zijn de leerlingen van de scholen die deelnemen aan Focus als eerste op de hoogte van onze leukste activiteiten en voorstellingen.

Scholen die interesse hebben om deel te nemen aan Focus kunnen contact opnemen met:
Desirée Schouten, 070-8800144 / desiree.schouten(at)ndt.nl